De Spiegel

Talentontwikkelingstraining

Waarom scoort de medewerkersbetrokkenheid binnen ons bedrijf zo laag? Zijn mijn medewerkers nog wel echt betrokken bij het bedrijf? Kennen ze de missie en de visie? Hoe motiveren we onze talentvolle medewerkers? Hoe staat het met hun groei? Weten we eigenlijk wel wat ze echt willen, hebben we daar als bedrijf ooit naar gevraagd? Hoe maken we fans van onze medewerkers en wat hebben we daarvoor nodig? Ons bedrijf wil staan voor groei en ontwikkeling, dus daarom willen we niet dat medewerkers in een Bore-Out belanden. Bore-Out is een onderspannen situatie van verveling, lusteloosheid en gedemotiveerdheid op de werkvloer met als gevolg, onvoldoende uitdaging op het werk.

Doelgroep

 • MKB
 • Profit- en Non Profit organisaties

Doelstelling

 • Medewerkersbetrokkenheid verhogen met 5% punten
 • Transparante communicatie bevorderen

In het kort

 • Wat is de interne uitstraling
 • Wie werken er bij ons
 • Wat verwachten we van onze medewerkers
 • Leren luisteren en te kijken naar collega’s op een onconventionele manier
 • Hoe wordt onze missie en visie beleefd

Investering

 • Trainingsduur 1 dag
 • Tarief: €1195
 • Groepsgrootte tot 12 personen